Registracija poslovnih korisnika za korištenje online usluga

Ova usluga je namijenjena samo registriranim korisnicima. Pokušaj neovlaštenog pristupa je kazneno djelo.

Molimo Vas pročitajte Uvjete korištenja online usluge te popunite obrazac u nastavku.
Svi podaci moraju biti popunjeni, nepotpuni zahtjevi neće biti obrađeni.

Podaci o ugovornom partneru
Osoba ovlaštena za zastupanje
Podaci o korisniku online usluge
Ovlaštenje za korištenje Online usluge