Pristupanje u članstvo INA kartice

Za uspješan proces registracije potrebno je napraviti sva tri koraka te na kraju prihvatiti Sporazum. U slučaju uspješnog završetka registracije na Vaš e-mail će biti poslana poruka o zaprimljenom zahtjevu

Vrsta ugovora
Podaci o ugovornom partneru
Odgovorna osoba
Kontakt osoba
Potrebna dokumentacija
Dokumenti
Odaberite datoteke...

Sporazum

INA kao voditelj obrade osobnih podataka štiti privatnost Korisnika odnosno fizičkih osoba na čije se ime otvara online usluga te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni u svrhu kreiranja korisničkog računa. INA prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, OIB, radno mjesto, telefonski broj te e-mail.

 

Osobne podatke INA obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti. Sve detaljnije informacije o obradi osobnih podataka mogu se saznati iz Politike zaštite osobnih podataka u Ini d.d.

 

U slučaju uskrate davanja traženih podataka INA neće biti u mogućnosti realizirati traženu uslugu.

 

Korisnik prihvaćanjem ovog sporazuma jamči da su podaci navedeni u registraciji točni, istiniti i potpuni, dozvoljava njihovu provjeru kod nadležnih institucija te potvrđuje da je primio na znanje da će INA vršiti obradu svih podataka navedenih prilikom registracije, uključujući i osobne podatke, što obuhvaća pravo INA-e na prikupljanje, bilježenje, organiziranje, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka.