O nama
Novosti
Učlanjenje
Opći uvjeti
A-INA kartica

A-INA kartica


A-INA kartica

A-INA kartica namijenjena je korisnicima Ininih prodajnih mjesta koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje njezinom korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenog iznosa na prodajnim mjestima INE i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A INA kartica za pravne osobe može se koristit i za plaćanje cestarina.

A-INA kartica može se izdati svakoj pravnoj i fizičkoj osobi. Pravo na izdavanje A-INA kartice ostvaruje se potpisom Ugovora kojim se prihvaćaju i ovi uvjeti. A-INA kartica izdaje se na naziv pravne osobe i ime i prezime korisnika ili registarsku oznaku vozila ili na ime fizičke osobe.
Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

Dokumentacija potrebna za dobivanje A-INA kartice

za tvrtku:

  • preslika Izvatka iz sudskog registra
  • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
  • izjava potpisana od ovlaštene osobe tvrtke i ovjerena pečatom, koja sadrži matični broj tvrtke, navod da želite avansni ugovor,  te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona, faksa i e-mail adrsu

 

za obrt:

  • preslika Izvatka iz obrtnog registra
  • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
  • izjava potpisana od vlasnika i ovjerena pečatom obrta, koja sadrži navod da želite avansni ugovor,  te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona, faksa i e-mail adresu

 

za osobu:
 

  • ime i prezime
  • OIB
  • adresu stanovanja i broj telefona

 

Pravo na korištenje A-INA kartice(a) postiže se uplatom i prispijećem novčanih sredstava na poslovni račun INA kartice.

Po svim A-INA karticama izdanim pravnim osobama ne može se trošiti više od raspoloživih novčanih sredstava na računu kod Ine.

Korisnik je dužan voditi računa da svojom potrošnjom ne premaši uplaćeni iznos na račun Ine. INA ima pravo uskratiti prodaju ako korisnik na svom računu nema sredstava tj. ako je korisnik potrošio svoj uplaćeni iznos ili uplata nije pristigla na Inin račun.

 

Tel: (01) 6451 304,

Fax: (01) 6452 531


U slučaju gubitka INA kartice, molimo Vas da gubitak odmah dojavite autorizaciji INA kartice
tel: (01) 6451 308 i pisano potvrdite na faks: (01) 6452 308 ili na adresu:
 
INA d.d.,
INA kartica,
A. V. Holjevca 10,
10020 Zagreb