O nama
Novosti
Učlanjenje
Opći uvjeti
A-INA kartica

Učlanjenje


INA kartica namijenjena je pravnim osobama (tvrtka ili obrt).
Ako ste zainteresirani za pristupanje u članstvo INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite nam na našu adresu: INA, d.d., INA kartica, Avenija V.Holjevca 10, 10020 Zagreb.

Zahtjev za izdavanje INA kartice možete dobiti na Ininim benzinskim postajama, u Ininoj službi kartičnog poslovanja u Zagrebu, AV. Holjevca 10 ili preporučujemo download pdf Zahtjeva  
sa naše web stranice.

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupnju:

  • motornih goriva, cestarina
  • motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila
  • motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila
  • svih roba i usluga

 

Potrebna dokumentacija:
 

Za tvrtku:
 

• preslika Izvadka iz sudskog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)

• preslika BON-a 1 ili GFI (posljednji dostupan)

• original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 15 dana

• preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa

• ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite

• izjava potpisana od ovlaštene osobe tvrtke i ovjerena pečatom koja sadrži matični broj tvrtke, predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju (limit) za sve INA kartice izraženu u kunama , popis  poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona, faksa i e-mail adresu

Za obrt:
 

• preslika Izvadka iz Obrtnog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)

• original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 15 dana

• preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa

• Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne starija od 30 dana

• ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite

• izjava potpisana od vlasnika i overena pečatom obrta koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju (limit) za sve INA kartice izraženu u kunama , popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona, faks i e-mail adresu

 

Uz sklopljeni ugovor, INA kartica traži i garanciju plaćanja koja će Vam u ugovoru biti navedena. Korisnici INA kartice plaćaju godišnju članarinu za pojedinu karticu prema važećem Cjeniku.

Molimo Vas da prije no što se odlučite za članstvo proučite
Opće uvjete poslovanja za INA karticu.

Korisnik prihvaća obvezu da po pozivu Ine dostavi istoj i druge zatražene podatke u  vezi s zaključivanjem ugovora

 

Tel: (01) 6451 304,

Fax: (01) 6452 531


U slučaju gubitka INA kartice, molimo Vas da gubitak odmah dojavite autorizaciji INA kartice
tel: (01) 6451 308 i pisano potvrdite na faks: (01) 6452 308 ili na adresu:
 
INA d.d.,
INA kartica,
A. V. Holjevca 10,
10020 Zagreb